Jaký byl rok 2021 pro trh s energiemi a jak ovlivnil dobu současnou?


Datum vydání: 9. 3. 2022

V roce 2021 v odvětví energií proběhlo mnoho změn a nečekaných událostí, které zapříčinily konec mnohých dodavatelů energií, za nimiž zůstalo nezanedbatelné množství zákazníků. Ti se ze dne na den ocitli v režimu DPI (dodavatele poslední instance). Tento stav nebyl z jasných důvodů ideálním pro nikoho z odběratelů. Platit během chvilky několikanásobně vyšší zálohy za energie nechce přece nikdo z nás. Plán každého byl tak logický – co nejdříve se dostat k dodavatelům, kteří stále nabírali nové zákazníky.

Odchod od DPI ke standardním dodavatelům

Dodavatelé energií se tak z výše uváděných důvodů ocitli v situaci, kdy s žádostí o zařízení smlouvy přicházely tisíce zákazníků. A na to nikdo nás nebyl a pravděpodobně ani nemohl být připraven. Ačkoliv jsme ve spolupráci s naší mateřskou společností epet vynaložili maximální úsilí, narazili jsme na limity, které nám již nedovolily zpracovat všechny potřebné požadavky během krátkého časového úseku tak, jak bývalo naším zvykem. Tuto skutečnost si plně uvědomujeme a omlouváme se všem, kterým jsme neposkytli služby v plné kvalitě.

Zodpovědná a férová obchodní strategie

Vzhledem k naší zodpovědné a dlouhodobě uplatňované obchodní strategii jsme však smlouvy s fixovanými cenami žádnému zákazníkovi nevypověděli. Věříme, že se nám tak podařilo dodržet jednu ze stěžejních věcí – férovosti.

Ceny na trhu s energiemi v současnosti

Situace na evropském energetickém trhu je ovlivněna mnoha geopolitickými faktory, které Dobrá Energie nemá možnost nijak ovlivnit. Pokud Vás tedy zaskočily ceny, které máte v současné době za elektřinu a plyn platit, naprosto Vám rozumíme. I my jsme byli takto extrémním vývojem cen na velkoobchodním trhu zaskočeni. Jedná se však o realitu dnešní doby. Zálohy, které v současné chvíli platíte za energie, vychází z ceníků reflektujících pořizovací ceny na velkoobchodním trhu. Ke zvyšování cen (a tedy i záloh) musely přistoupit všechny energetické společnosti. Žádný ze zodpovědných dodavatelů na českém trhu Vám u nově uzavíraných smluv výrazně výhodnější ceny, na které jste byli zvyklí, již nabídnout nemůže.

Co Vám však nabídnout můžeme, jsou energie od stabilního dodavatele, který disponuje dlouholetými zkušenostmi, a za nímž stojí silný vlastník, díky kterému poskytujeme zákazníkům jistotu. A právě ta je v dnešní době jednou z nejdůležitějších věcí, kterou dodavatelé energií mohou poskytnout.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
226 284 283
využijte
sekci podpora